Telemedycyna,
czyli medycyna
na odległość

to obecnie szybko rozwijająca się gałąź opieki zdrowotnej. Dzięki połączeniu najnowszych technologii z dziedzin informatyki, telekomunikacji oraz ochrony zdrowia niweluje bariery geograficzne i przyśpiesza udzielanie świadczeń zdrowotnych. Pozwala udzielać specjalistycznych porad lekarskich na odległość, a także przesyłać wyniki badań diagnostycznych, dając dostęp do nich w czasie rzeczywistym. Umożliwia ponadto wsparcie pacjenta w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych w zakresie farmakoterapii i zmiany stylu życia, oferując innowacyjne narzędzia samokontroli.  Wprowadzenie telemedycyny do codziennej praktyki umożliwi z jednej strony łatwiejszy dostęp do fachowej pomocy,  a z drugiej – skuteczniejsze monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Jej zadaniem jest wsparcie zarówno lekarzy pierwszego kontaktu, jak i specjalistów poprzez umożliwienie świadczenia nowoczesnej, kompleksowej opieki medycznej wraz z edukacją. Stąd idea naszego programu – chcemy, aby stał się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem lekarzy rodzinnych i przedstawicielami innych specjalizacji, już teraz wykorzystującymi na co dzień nowoczesne rozwiązania wspierające opiekę nad chorymi.  I Forum „Telemedycyna w praktyce lekarza POZ”, które odbędzie się 21 maja 2022 roku, będzie doskonałą okazją do dyskusji nad tym, jak współczesne rozwiązania telemedyczne mogą przysłużyć się pacjentowi, jednocześnie tworząc modele współpracy pomiędzy lekarzami medycyny rodzinnej a innymi specjalistami.
Serdecznie zapraszamy,

Prof. Paweł Krzesiński
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Przewodniczący Komisji Informatyki i Telemedycyny oraz Infrastruktury PTK

Adrian Szulczyński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Zapraszamy wszystkich lekarzy zainteresowanych wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań telemedycznych w codziennej praktyce lekarza POZ.
Uczestnictwo jest bezpłatne


Rada Programowa i Komitet Organizacyjny

Prof. Grzegorz Gielerak

Prof. Zbigniew Kalarus

Prof. Oskar Kowalski

Prof. Paweł Krzesiński

Prof. Anetta Lasek-Bal

Prof. Przemysław Mitkowski

Prof. Ewa Piotrowicz 

Prof. Ryszard Piotrowicz

Prof. Robert Pudlo

Prof. Janusz Siebert

Prof. Adam Sokal

Prof. Beata Średniawa

Prof. Bożena Werner

Dr Piotr Borowski

Dr n. med. Andrzej Gawrecki

Dr n. med. Anna Juza

Dr n. med. Sławomir Pluta

Dr n. med. Dorota Stołtny

Dr n. med. i n. o zdr. Justyna Kania - psycholog

Mec. Jan Pachocki

Adrian Szulczyński – Prezes Zarządu FaktyMedyczne.pl

Miejsce
konferencji
Muzeum Śląskie
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice
Kliknij, aby dojechać

Patronat honorowy Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Złoty sponsor

Srebrny sponsor

Brązowy sponsor

Partnerzy projektu

Patronat medialny

Certyfikat Infarma
Infarma